Vraag van het lid Van Houwelingen (FvD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over onderzoeks- en adviesinstellingen (ingezonden 15 april 2022).

Mededeling van Minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 8 juni 2022).

Vraag 1

Kunt u de Kamer alle vragen (alleen de vragen, niet de antwoorden) die van 1 november 2019 tot 1 januari 2022 door NRC en/of de Volkskrant schriftelijk, dat wil zeggen per brief of per e-mail, bij het Ministerie van VWS en haar onderzoeks- en adviesinstellingen (waartoe in ieder geval de planbureaus en adviesraden behoren die onder het Ministerie van VWS vallen) zijn ingediend, toesturen?

Mededeling

Hierbij zend ik u het antwoord op de vraag van het lid Van Houwelingen (FvD) over de vragen die door NRC en/of de Volkskrant schriftelijk via e-mail of brief tussen 1 november 2019 tot 1 januari 2022 bij het Ministerie van VWS en de onderzoeks- en adviesinstellingen op VWS-terrein zijn ingediend (2022Z07656, ingezonden 15 april 2022).

Ik hecht eraan u te melden dat het niet mogelijk is een compleet beeld te geven van de door NRC en/of de Volkskrant gestelde vragen gedurende de gevraagde periode. Het Ministerie van VWS en de onderzoeks- en adviesinstellingen op VWS-terrein krijgen dagelijks vele mediavragen binnen, via diverse kanalen. De meeste contacten vinden hierbij via de telefoon plaats.

Er is daarnaast geen (centrale) registratie van ontvangen vragen.

Bijgaand overzicht geeft u daarom een indicatie van de ontvangen vragen.

Hierin zijn gegevens van de vragensteller of andere naar personen te relateren informatie weggelaten, anders dan waar het publieke personen betreft.

Naar boven