Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-03-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2022Z04623".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2022-03-11
Datum van uitgifte 2022-03-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-tk-2022Z04623
Indiener R. Bisschop
Indiener A.A.H. van Campen
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-KamervragenZonderAntwoord-Web/1.2/xml/MC-OEP-KamervragenZonderAntwoord-Web.xml
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.aanhangsel ah-tk-20212022-2208
OVERHEIDop.aanhangsel ah-tk-20212022-2910
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-03-11
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het jachtbeleid
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2021-2022
Vraagnummer 2022Z04623