Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-02-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2022Z01740".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Bodem
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Lucht
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2022-02-02
Datum van uitgifte 2022-02-02
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-tk-2022Z01740
Indiener F.P. Wassenberg
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-KamervragenZonderAntwoord-Web/1.2/xml/MC-OEP-KamervragenZonderAntwoord-Web.xml
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.aanhangsel ah-tk-20212022-1838
OVERHEIDop.aanhangsel ah-tk-20212022-2692
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-02-02
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het besluit om de stikstofneerslag verder dan 25 kilometer van de bron niet meer mee te tellen
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2021-2022
Vraagnummer 2022Z01740