Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-12-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2021Z24211".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20212022-1443
Aanhangsel ah-tk-20212022-2016
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2021-12-24
Datum van uitgifte 2021-12-24
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-tk-2021Z24211
Indiener I. (Inge) van Dijk
Onderwerp Economie | ICT
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-12-24
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel De aanleg van glasvezel in het Westland.
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2021-2022
Vraagnummer 2021Z24211