Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-11-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2021Z20082".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20212022-1612
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2021-11-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-tk-2021Z20082
Indiener S.W. Sjoerdsma
Indiener J.M.P. van der Laan
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ziekten en behandelingen
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ethiek
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-11-11
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Het bericht dat de Poolse Izabela is overleden omdat zij geen abortus mocht ondergaan
Uitgiftedatum 2021-11-11
Vergaderjaar 2021-2022
Vraagnummer 2021Z20082