Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-11-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2021Z19797".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20212022-677
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2021-11-09
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-tk-2021Z19797
Indiener N.J.F. Pouw-Verweij
Indiener P.H. Omtzigt
Indiener N.L. den Haan
Indiener N. Gündogan
Indiener H.P.M. Hijink
Indiener E.M. Westerveld
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-11-09
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Het tijdspad van boostervaccinaties
Uitgiftedatum 2021-11-09
Vergaderjaar 2021-2022
Vraagnummer 2021Z19797