Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-10-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2021Z18639".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20212022-861
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2021-10-27
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-tk-2021Z18639
Indiener S.M. Beckerman
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Onderwerp Natuur en milieu | Water
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-10-27
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Het varend ontgassen van kankerverwekkend gif.
Uitgiftedatum 2021-10-27
Vergaderjaar 2021-2022
Vraagnummer 2021Z18639