Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-10-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2021Z18525".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20212022-781
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2021-10-26
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-tk-2021Z18525
Indiener S.M. Beckerman
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Natuur en milieu | Bodem
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-10-26
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Het bericht dat vergelijkbare bevingsschades ongelijk beoordeeld worden.
Uitgiftedatum 2021-10-26
Vergaderjaar 2021-2022
Vraagnummer 2021Z18525