Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-10-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2021Z17849".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20212022-732
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2021-10-13
Datum van uitgifte 2021-10-13
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-tk-2021Z17849
Indiener B. Madlener
Onderwerp Bestuur | Waterschappen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-10-13
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel De bestuurscrisis bij het Waterschap Hollandse Delta
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2021-2022
Vraagnummer 2021Z17849