Vragen van het lid Madlener (PVV) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de bestuurscrisis bij het Waterschap Hollandse Delta (ingezonden 13 oktober 2021).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de bestuurscrisis bij het Waterschap Hollandse Delta?1

Vraag 2

Hoe analyseert u de bestuurlijke puinhoop bij het Waterschap Hollandse Delta?

Vraag 3

Bent u al in gesprek met de provincie en het waterschap om deze bestuurscrisis op te lossen? Zo nee, bent u bereid om een leidende rol hierin te nemen?


X Noot
1

H2O, 2 september 2021, Bestuurscrisis Hollandse Delta houdt aan: twee kandidaat heemraden afgewezen (https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/bestuurscrisis-hollandse-delta-houdt-aan-twee-kandidaat-heemraden-afgewezen)

Naar boven