Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-09-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2021Z16845".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20212022-284
Aanhangsel ah-tk-20212022-768
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2021-09-30
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-tk-2021Z16845
Indiener I.J.M. Michon-Derkzen
Indiener D.A.N. Koerhuis
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-09-30
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel De brandveiligheid van zonnepanelen
Uitgiftedatum 2021-09-30
Vergaderjaar 2021-2022
Vraagnummer 2021Z16845