Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-09-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2021Z16016".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20212022-189
Aanhangsel ah-tk-20212022-691
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2021-09-21
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-tk-2021Z16016
Indiener D.A.N. Koerhuis
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Onderwerp Verkeer | Weg
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-09-21
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Het bericht dat appartementencomplexen elektrische auto’s weigeren in hun garages uit vrees voor brand
Uitgiftedatum 2021-09-21
Vergaderjaar 2021-2022
Vraagnummer 2021Z16016