Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-07-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2021Z13921".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20202021-3699
Aanhangsel ah-tk-20212022-27
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2021-07-21
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-tk-2021Z13921
Indiener B.J. Eerdmans
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-07-21
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Het bericht ‘Mokumse homohater vaak een allochtoon.’
Uitgiftedatum 2021-07-21
Vergaderjaar 2020-2021
Vraagnummer 2021Z13921