Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-06-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2021Z11852".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20202021-3558
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2021-06-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-tk-2021Z11852
Indiener J.L. Geurts
Indiener H. Bontenbal
Onderwerp Verkeer | Weg
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-06-25
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Mogelijke extra kosten bij snelladers voor automobilisten
Uitgiftedatum 2021-06-25
Vergaderjaar 2020-2021
Vraagnummer 2021Z11852