Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-05-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2021Z08828".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20202021-3165
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2021-05-25
Datum van uitgifte 2021-05-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-tk-2021Z08828
Indiener D.G. Boswijk
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Onderwerp Natuur en milieu | Bodem
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-05-25
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het bericht ‘Why are peat-based composts banned?’
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2020-2021
Vraagnummer 2021Z08828