Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-05-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2021Z07397".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20202021-2823
Aanhangsel ah-tk-20202021-3184
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2021-05-04
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-tk-2021Z07397
Indiener C.G. van der Staaij
Indiener M.H. Bikker
Indiener N.J.F. Pouw-Verweij
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ethiek
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-05-04
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Sterke toename van het aantal gevallen van euthanasie
Uitgiftedatum 2021-05-04
Vergaderjaar 2020-2021
Vraagnummer 2021Z07397