Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-04-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2021Z05644".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20202021-2714
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2021-04-09
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-tk-2021Z05644
Indiener P. van Houwelingen
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-04-09
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel (deels) opgeven Nederlands veto met betrekking tot het buitenlandbeleid van de EU
Uitgiftedatum 2021-04-09
Vergaderjaar 2020-2021
Vraagnummer 2021Z05644