Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-04-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2021Z05632".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20202021-2542
Aanhangsel ah-tk-20202021-2829
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2021-04-09
Datum van uitgifte 2021-04-09
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-tk-2021Z05632
Indiener A. Kuik
Indiener C.G. van der Staaij
Onderwerp Cultuur en recreatie | Sport
Onderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-04-09
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het bericht 'Fout in nieuwe gokwet zorgt voor ‘meer risico op matchfixing’, sportbonden boos'
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2020-2021
Vraagnummer 2021Z05632