Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-04-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2021Z05548".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20202021-2536
Aanhangsel ah-tk-20202021-2833
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2021-04-08
Datum van uitgifte 2021-04-08
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-tk-2021Z05548
Indiener M.H. Bikker
Indiener M. van Nispen
Onderwerp Cultuur en recreatie | Sport
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-04-08
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel De NOS-berichten inzake matchfixing
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2020-2021
Vraagnummer 2021Z05548