Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-04-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2021Z05535".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20202021-2549
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2021-04-08
Datum van uitgifte 2021-04-08
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-tk-2021Z05535
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Indiener M.Ö. Alkaya
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-04-08
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Één mondiaal minimumtarief voor winstbelasting
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2020-2021
Vraagnummer 2021Z05535