Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-03-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2021Z04082".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20202021-2072
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2021-03-03
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-tk-2021Z04082
Indiener H.P.J. van Gerven
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ethiek
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-03-03
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel De Radar-uitzending 'Groeiremmers en verminderde vruchtbaarheid, wat wisten medici?'
Uitgiftedatum 2021-03-03
Vergaderjaar 2020-2021
Vraagnummer 2021Z04082