Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-03-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2021Z04034".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20202021-2029
Aanhangsel ah-tk-20202021-2324
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2021-03-02
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kv-tk-2021Z04034
Indiener A. Kops
Indiener G. Wilders
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-03-02
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Het bericht 'Huizen aardgasvrij maken is complex en kost ook meer dan verwacht'
Uitgiftedatum 2021-03-02
Vergaderjaar 2020-2021
Vraagnummer 2021Z04034