Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-10-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2020Z18801".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20202021-465
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2020-10-14
Datum van uitgifte 2020-10-14
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2020Z18801
Indiener P.H. Omtzigt
Onderwerp Sociale zekerheid | Gezin en kinderen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-10-14
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Een aantal specifieke documenten inzake de kinderopvangtoeslagaffaire
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2020-2021
Vraagnummer 2020Z18801