Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-10-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2020Z17702".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20202021-530
Aanhangsel ah-tk-20202021-808
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2020-10-01
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2020Z17702
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-10-01
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Het verzekeren van zonnepanelen en voor de kosten van het opruimen van schade veroorzaakt door brand bij zonnepanelen
Uitgiftedatum 2020-10-01
Vergaderjaar 2020-2021
Vraagnummer 2020Z17702