Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-09-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2020Z16038".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20202021-247
Aanhangsel ah-tk-20202021-550
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2020-09-10
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2020Z16038
Indiener J.S. Voordewind
Indiener R. Bisschop
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-09-10
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel De handreiking levensbeschouwing van het COA
Uitgiftedatum 2020-09-10
Vergaderjaar 2019-2020
Vraagnummer 2020Z16038