Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-07-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2020Z14251".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20192020-3600
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2020-07-22
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2020Z14251
Indiener C.E. Ellemeet
Indiener W.J.T. Renkema
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-07-22
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel De snelle toename van het aantal nieuwe COVID-19 besmettingen.
Uitgiftedatum 2020-07-22
Vergaderjaar 2019-2020
Vraagnummer 2020Z14251