Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-07-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2020Z12921".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20192020-3581
Aanhangsel ah-tk-20192020-3679
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2020-07-01
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2020Z12921
Indiener J.L. Geurts
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer
Onderwerp Natuur en milieu | Water
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-07-01
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Waterplantenproblematiek op de Randmeren en het Zuidelijk IJsselmeergebied
Uitgiftedatum 2020-07-01
Vergaderjaar 2019-2020
Vraagnummer 2020Z12921