Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2020Z11584".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20192020-3433
Aanhangsel ah-tk-20192020-3554
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2020-06-19
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2020Z11584
Indiener M. Groothuizen
Indiener J.S. Voordewind
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-06-19
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel De Grieks-Nederlandse samenwerking ter verbetering van de situatie van alleenstaande minderjarige asielzoekers in Griekenland
Uitgiftedatum 2020-06-19
Vergaderjaar 2019-2020
Vraagnummer 2020Z11584