Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-05-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2020Z09765".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20192020-3190
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2020-05-29
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2020Z09765
Indiener S.C. Kröger
Onderwerp Verkeer | Spoor
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-05-29
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Het Zweedse rapport ‘Nattågstrafik till Europa’ en 2 deel rapporten met betrekking tot Europese nachttreinen
Uitgiftedatum 2020-05-29
Vergaderjaar 2019-2020
Vraagnummer 2020Z09765