Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-05-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2020Z09271".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20192020-3277
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2020-05-25
Datum van uitgifte 2020-05-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2020Z09271
Indiener C. Laçin
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-05-25
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het bericht dat vliegtuigpassagiers van bron- en contactonderzoek worden uitgezonderd
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2019-2020
Vraagnummer 2020Z09271