Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-05-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2020Z08553".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20192020-3482
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2020-05-13
Datum van uitgifte 2020-05-13
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2020Z08553
Indiener J.P. Kwint
Indiener M.R.J. Rog
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-05-13
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het onterecht innen van verplichte ouderbijdragen voor onderwijs aan hoogbegaafden.
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2019-2020
Vraagnummer 2020Z08553