Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-04-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2020Z06771".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20192020-2809
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2020-04-15
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2020Z06771
Indiener M. Amhaouch
Indiener H.A.G. Ronnes
Onderwerp Economie | Ondernemen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-04-15
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Het bericht 'Ondernemers in krediet-ellende'
Uitgiftedatum 2020-04-15
Vergaderjaar 2019-2020
Vraagnummer 2020Z06771