Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-03-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2020Z05389".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20192020-2712
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2020-03-20
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2020Z05389
Indiener W.P.H.J. Peters
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-03-20
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Een convenant voor gemeenten en (jeugd)zorgaanbieders om de continuïteit van (jeugd)zorg aan te bieden in tijden van de coronacrisis
Uitgiftedatum 2020-03-20
Vergaderjaar 2019-2020
Vraagnummer 2020Z05389