Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-03-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2020Z05343".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20192020-2208
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2020-03-19
Datum van uitgifte 2020-03-19
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2020Z05343
Indiener S.J.F. van der Graaf
Indiener E.E.W. Bruins
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ziekten en behandelingen
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-03-19
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel De gevolgen van de coronacrisis voor mensen in de prostitutie
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2019-2020
Vraagnummer 2020Z05343