Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-02-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2020Z01961".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20192020-1862
Aanhangsel ah-tk-20192020-1935
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2020-02-04
Datum van uitgifte 2020-02-04
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2020Z01961
Indiener M.M. van Toorenburg
Indiener B. Becker
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-02-04
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het gesprek van de Commissie Justitie en Veiligheid met de nieuwe Eurocommissaris Johansson d.d. 30 januari 2020
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2019-2020
Vraagnummer 2020Z01961