Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-01-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2020Z01157".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20192020-1764
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2020-01-24
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2020Z01157
Indiener A. Kops
Onderwerp Natuur en milieu | Lucht
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-01-24
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel De Rotterdamse klimaatplannen
Uitgiftedatum 2020-01-24
Vergaderjaar 2019-2020
Vraagnummer 2020Z01157