Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-11-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2019Z21211".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20192020-831
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2019-11-05
Datum van uitgifte 2019-11-05
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2019Z21211
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-11-05
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het bericht 'Patiëntenstops bij GGNet voor verzekerden Zilveren Kruis, Interpolis en FBTO'
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2019-2020
Vraagnummer 2019Z21211