Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-07-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2019Z15428".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20182019-3893
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2019-07-29
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2019Z15428
Indiener E. Ouwehand
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-07-29
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen
Uitgiftedatum 2019-07-29
Vergaderjaar 2018-2019
Vraagnummer 2019Z15428