Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-04-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2019Z07280".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20182019-2495
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2019-04-10
Datum van uitgifte 2019-04-10
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2019Z07280
Indiener S.C. Kröger
Indiener C. Laçin
Indiener L. van Raan
Onderwerp Natuur en milieu | Geluid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-04-10
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel De 40dB-contour
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2018-2019
Vraagnummer 2019Z07280