Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-04-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2019Z06850".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20182019-2397
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2019-04-05
Datum van uitgifte 2019-04-05
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2019Z06850
Indiener W.J. Moorlag
Indiener E.M.J. Ploumen
Indiener H. Nijboer
Onderwerp Landbouw | Planten
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-04-05
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het bericht ‘Westerveld hoopt op snelle publicatie van RIVM rapport’
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2018-2019
Vraagnummer 2019Z06850