Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-03-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2019Z06262".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20182019-2376
Aanhangsel ah-tk-20182019-2804
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2019-03-29
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2019Z06262
Indiener A.A.G.M. van Raak
Indiener C. Laçin
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-03-29
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Het bericht dat er een kwart miljoen verkeersboetes zijn uitgeschreven voor 1 kilometer te hard rijden
Uitgiftedatum 2019-03-29
Vergaderjaar 2018-2019
Vraagnummer 2019Z06262