Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-03-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2019Z04942".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20182019-2391
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2019-03-13
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2019Z04942
Indiener M. Amhaouch
Onderwerp Economie | Markttoezicht
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-03-13
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Het bericht ‘Verkopers van Eneco toch niet zo braaf’
Uitgiftedatum 2019-03-13
Vergaderjaar 2018-2019
Vraagnummer 2019Z04942