Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-02-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2019Z03025".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20182019-2569
Aanhangsel ah-tk-20182019-2369
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2019-02-15
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2019Z03025
Indiener G. Wilders
Indiener M. de Graaf
Indiener H.J. Beertema
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-02-15
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Het bericht ‘Opnieuw geschiedvervalsing in Nederlands schoolboek’
Uitgiftedatum 2019-02-15
Vergaderjaar 2018-2019
Vraagnummer 2019Z03025