Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-01-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2019Z00066".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20182019-1430
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2019-01-07
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2019Z00066
Indiener M.R.H.M. von Martels
Onderwerp Natuur en milieu | Afval
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-01-07
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel De containers die overboord zijn geslagen bij de Waddeneilanden
Uitgiftedatum 2019-01-07
Vergaderjaar 2018-2019
Vraagnummer 2019Z00066