Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-10-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2018Z17773".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20182019-392
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2018-10-05
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2018Z17773
Indiener H.A.G. Ronnes
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-10-05
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Het bericht ‘Kraakactie in Mill tegen uitsterfbeleid woonwagens’
Uitgiftedatum 2018-10-05
Vergaderjaar 2018-2019
Vraagnummer 2018Z17773