Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-09-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2018Z17142".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20182019-429
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2018-09-28
Datum van uitgifte 2018-09-28
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2018Z17142
Indiener S. Belhaj
Indiener S. Karabulut
Onderwerp Internationaal | Defensie
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-09-28
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het nieuws dat de bescherming van defensiepersoneel tegen chroom-6 nog steeds onvoldoende is
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2018-2019
Vraagnummer 2018Z17142