Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-09-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2018Z15302".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20182019-184
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2018-09-05
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2018Z15302
Indiener H. Nijboer
Onderwerp Economie | Bouwnijverheid
Onderwerp Economie | Markttoezicht
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-09-05
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Het bericht 'Wiebes over incomplete lijst onveilige woningen: ‘Het valt mij ook tegen’'
Uitgiftedatum 2018-09-05
Vergaderjaar 2017-2018
Vraagnummer 2018Z15302