Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-09-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2018Z15161".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20182019-42
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2018-09-04
Datum van uitgifte 2018-09-04
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2018Z15161
Indiener S. Karabulut
Indiener A. van Ojik
Indiener E.M.J. Ploumen
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-09-04
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel De hongerstaking van gedetineerde Rif-activisten in Marokko
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2017-2018
Vraagnummer 2018Z15161