Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-06-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2018Z12035".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20172018-2748
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2018-06-21
Datum van uitgifte 2018-06-21
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2018Z12035
Indiener C.E. Ellemeet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ziekten en behandelingen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-06-21
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het bericht ‘Wordt abortus opnieuw een taboe?’
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2017-2018
Vraagnummer 2018Z12035