Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-06-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2018Z11913".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20172018-2796
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2018-06-20
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2018Z11913
Indiener B. Becker
Indiener S.M.G. Koopmans
Indiener J.H. ten Broeke
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Terrorisme
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-06-20
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel De brief van de Turkse president Erdogan inzake de Turkse verkiezingen
Uitgiftedatum 2018-06-20
Vergaderjaar 2017-2018
Vraagnummer 2018Z11913